For anledninger som salg og overføring av eierskap av kamelider er det en god ide å få en veterinær til å fylle ut en helseattest pr dyr. Da er status for dyret kjent før avhending. Her er et eksempel på en slik helseattest, i Word- og PDF-format. 

{show usergrouplevels="Nkam medlemmer,Super Users"}

Helseattest for kamelider i Word-format

Helseattest for kamelider i PDF-format

{show-else}Tilgjengelig for Nkams medlemmer. Medlemsskap er gratis!{/show}