Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Helse

Artikler fra komiteene om kamelider

Anbefalinger om smittevern

Avstand mellom innhegninger

Kamelider er noe av det sunneste du kan ha på gården, men de kan likevel bli smittet av sykdommer. Smitte fra andre gårder, som MRSA eller parasitter, må håndteres før de får en sjanse til å komme til dine dyr. Derfor må du tenke smittevern. Stopp problemene ved døra.

Les mer …

Generell sykdomssituasjon for kamelider

Kamelider har en plass i Norge

Kamelideiere opplever at myndigheter anser kamelider som en helsefare i norske husdyrnæringer. Hvis man tar seg tid til å undersøke hvordan de faktiske forhold er vil man se at dette ikke er helt korrekt.

Vi i Nkam har skrevet til flere husdyrorganisasjoner angående kamelidenes plass i norsk landbruk, men vi har så langt ikke fått noen respons. Vi har blitt informert om at enkeltpersoner og grupper innenfor Veterinærinstituttet, Mattilsynet, NSG, KOORIMP og Animalia har svært negative holdninger til kamelider, og enda de ikke ønsker å si hvorfor håper vi dette vil endre seg etterhvert som kunnskap blir gjort tilgjengelig.

Det er ikke et eneste dokumentert tilfelle hvor alpakkaer eller lamaer har smittet andre husdyr med sykdommer eller parasitter.

Alle organisasjoner som gir råd om dyrehelse, statlige eller ikke, plikter å gi ut korrekt og oppdatert informasjon. 

Les mer …

Helse

Vi er så heldige at vi jobber med sterke dyr, men de kan bli syke de også. Denne komiteen jobbe bl.a. med å finne de beste stedene for behandling skulle en sykdom ramme. 

Aktuelle oppgaver er:

  • Jobbe sammen med Mattilsynet i programmer som tester for sykdommer
  • Finne frem til kompetent assistanse for kamelider som har en behandligsbar sykdom
  • Rådgi kamelideiere i enklere saker, og henvise i andre

og mer/eller annet som medlemmene av komiteeen finner hensiktsmessig

Helseattest/helsesertifikat

For anledninger som salg og overføring av eierskap av kamelider er det en god ide å få en veterinær til å fylle ut en helseattest pr dyr. Da er status for dyret kjent før avhending. Her er et eksempel på en slik helseattest, i Word- og PDF-format. 

Tilgjengelig for Nkams medlemmer. Medlemsskap er gratis!