Norsk Kamelidforening

Samarbeid, vekst og organisering

Register

Nkam har et omfattende register. Fordelene ved å registrere dyrene der er:

  • Hvis dyret blir borte kan det søkes opp via microchip
  • Man kan kjøpe egne chipper og få en veterinær til å sette de inn uten at du må registrere deg i et dyrt register
  • Du kan finne en god avlshingst 
  • Du kan se hvor mange eiere et dyr har hatt før du kjøper det.
  • Du kan se bilde av dyret.

 og mye mer

 

Nyheter